newsletter-header

חוק פנסיה חובה

חוק פנסיית החובה מאפשר לעובדים רבים להנות מהסכם פנסיה חובה.

חוק הפנסיה מוכר גם בשמו הרשמי "צו הרחבה לפנסיית החובה בישראל" או "ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק".

 ישנם מספר תנאים שצריך לעמוד בהם על מנת להנות מחוק הפנסיה:

  • גיל מינימלי : גבר - 21, אישה - 20.
  • גיל מקסימלי : לפח גיל פרישה שנקבע בחוק.
  • לא קיים לעובד "הסכם מיטיב", כלומר הסדר פנסיה אחר.
  • בשנת 2008, כל עובד אחרי שעבד 9 חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה.
  • החל משנת 2009, כל עובד שעבד 6 חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה.
  • כל עובד שמתחיל עבודה חדשה ויש לו ביטוח פנסיוני יהא זכאי לביצוע הפרשות מיומו הראשון שיבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית.

גובה ההפרשות לפנסיה ע"פ חוק פנסית חובה מחולקות למדרגות והולכות וגדלות עם השנים כדלקמן:

בשנת 2008 - סה"כ ההפרשות לפנסיה 2.5% מהשכר כאשר 0.833% חלק המעסיק, 0.833% חלק המועסק ו- 0.833% חלק המעסיק לפיצויים.

בשנת 2009 - סה"כ ההפרשות לפנסיה 5% מהשכר כאשר 1.66% חלק המעסיק, 1.66% חלק המועסק ו- 1.68% חלק המעסיק לפיצויים.

בשנת 2010 - סה"כ ההפרשות לפנסיה 7.5% מהשכר כאשר 2.5% חלק המעסיק, 2.5% חלק המועסק ו- 2.5% חלק המעסיק לפיצויים.

בשנת 2011 - סה"כ ההפרשות לפנסיה 10% מהשכר כאשר 3.33% חלק המעסיק, 3.33% חלק המועסק ו- 3.34% חלק המעסיק לפיצויים.

בשנת 2012 - סה"כ ההפרשות לפנסיה 12.5% מהשכר כאשר 4.16% חלק המעסיק, 4.16% חלק המועסק ו- 4.18% חלק המעסיק לפיצויים.

בשנת 2013 - סה"כ ההפרשות לפנסיה 15% מהשכר כאשר 5% חלק המעסיק, 5% חלק המועסק ו- 5% חלק המעסיק לפיצויים.


 

Login