banner about

אודותינו

ג.אליגון - שילוב מנצח של אקטואריה וחשבונאות

משרד ג.אליגון מתמחה באספקת שירותים אקטוארים וחשבונאיים ומלווה באופן שוטף ארגונים מענפי משק שונים. המשרד הוקם ב-2007 על ידי גיורא אליגון, מהאקטוארים המובילים בארץ ולשעבר אקטואר ראשי במשרד האוצר. את המשרד מנהלת רו"ח דניאלה אליגון, האמונה על מלאכת הקישור המורכבת בין תחומי החשבונאות והאקטואריה.

צוות מומחים מגוון ומיומן – ראייה הוליסטית

הצוות המקצועי במשרד כולל מומחים בתחום האקטואריה, החשבונאות וחשבות השכר.

השליטה הנדירה בשני העולמות (אקטואריה וראיית חשבון) לצד ניסיון עשיר בעבודה מול עו"ד, רואי חשבון ומנהלים מאפשרים לנו לייעל את תהליכי העבודה ולדבר בשפה של לקוחותינו - רואי החשבון, אנשי כספים, עורכי דין, מנהלי משאבי אנוש ומקבלי החלטות בארגונים. אנו שמחים למנף לטובת לקוחותינו את הבקיאות והידע המצטברים במשרד כתוצאה מהיכרות מעמיקה של ההסתעפויות והרגישויות הרבות של תחומים מורכבים אלו.

אנו מאמינים בשירות אישי לטווח ארוך, ומשקיעים זמן ומחשבה בלימוד מעמיק של הסוגיה שעל הפרק וההשלכות שלה על היבטים שונים לאורך ציר הזמן. במסגרת זו אנו מספקים התייחסות מקצועית יסודית לתהליכים העסקיים המיושמים על ידי הלקוח, לאספקטים שונים של המודל האקטוארי, לסוגיות הקשורות לניהול סיכונים ולכללים חשבונאיים ומיסויים שונים.

משרד ג. אליגון בע"מ מתמחה בשירותים הבאים:

icon about calculator חישובים אקטואריים וחוות דעת לצרכי דיווח חשבונאי: תחשיבים אקטואריים בדבר הטבות עובדים (תקן חישובים אקטואריים וחוות דעת לצרכי דיווח חשבונאי: תחשיבים אקטואריים בדבר הטבות עובדים (תקן חשבונאות 18 – מוסדות בריאות, IAS 19, IPSAS 25, חוזרי רשות החברות הממשלתיות, הנחיות המפקח על הבנקים), פיקדונות ממעונות, תביעות בשל רשלנות רפואית.
icon about group ליווי מעסיקים בתהליכי משאבי אנוש: תמחור תוכניות פרישה מוקדמת, עלויות עובדים, תמחור הטבות עובדים שהמעסיק מעוניין לספק, תמחור דרישות עובדים במסגרת דיונים על הסכמי עבודה.
icon about hammer חוות דעת אקטוארית לצורכי תביעות משפטיות (נזיקין): תחשיבים אקטואריים משמשים להכנת אומדן נזק במקרים שונים ומשונים וכוללים מקרים של פגיעה בזכויות פנסיוניות, הפסדי השתכרות, הוצאות ועלויות עתידיות כתוצאה מפגיעה קיימת. כמו כן, נדרש תחשיב אקטוארי לצורך היוון גמלאות וקצבאות הביטוח הלאומי (אשר במקרים רבים מקוזזים מסכום הפיצוי המתקבל).
sidebar icon b חברות
sidebar icon a מוסדות
בריאות
sidebar icon d דיני נזיקין
ועבודה
sidebar icon c רואי חשבון
מבקרים
הדרכות הדרכות הקשר
בין חשבונאות
לאקטואריה

Login