הודעות

מהיום – לקוחות ג. אליגון נהנים גם מייעוץ כלכלי! מהיכרותך כלקוח ששואף ליעילות מרבית, אנו יודעים כמה חשוב לך להפקיד את הטיפול במגוון ההיבטים של פעילותך העסקית אצל גורם מרכז מוּכּר ומיומן. משרדנו נמצא זה מכבר בקשר עסקי פורה עם…
מתכוננים לעריכת הדו"חות השנתיים? חוות דעת אקטוארית כבר תיאמתם? דצמבר כבר פה – וכולנו יודעים מה זה אומר. שעתם היפה של הדו"חות הכספיים השנתיים. לתשומת לבכם, פרסומה של עמדה חשבונאית חדשה על-ידי הרשות לניירות ערך מביאה עמה שינוי תפיסתי באופן…

Login